V tomto článku si vyzkoušíme, jak funguje přidávání sekcí v editoru. Obsah můžu buď vložit po zkopírování z externího zdroje (např. MS Word) nebo ho kompletně vytvořit v tomto editoru.

Navigace mezi sekcemi je podobná jako v klasických editorech – pohybuji se šipkami na klávesnici, kurzorem myši, tabulátorem nebo klávesou Enter, kterou tvořím nové odstavce/sekce. Pořadí sekcí mohu měnit přetažením kurzorem myši nebo šipkami nahoru a dolů v nástrojích dané sekce.

Pokud chci vytvořit jinou sekci, než textovou, doporučujeme použít modré nebo černé tlačítko “+” – objevuje se vlevo nahoře:

… nebo mezi sekcemi, pokud do správného místa najedu kurzorem myši:

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí nabídka typů sekcí. Pozor, ne všechny sekce z nabídky jsou formátovány na míru vašemu webu. Formátovány jsou ty nejpoužívanější, které byly také v designové předloze při tvorbě webu a které najdete níže.

Nadpis

Sekci s názvem Nadpis můžu buď zvolit z nabídky pod tlačítkem “+”, nebo text nejprve napsat běžným písmem a poté v nástrojích dané sekce změnit formát textu na nadpis.

Nadpisy máme formátované ve 4 úrovních:

Nadpis H1

Je určen POUZE pro hlavní titulek článku a tam se formátuje automaticky.

Nadpis H2

Je určen pro dílčí nadpisy článku a je z něj automaticky tvořen interaktivní obsah.

Nadpis H3

Je určen pro nižší úrovně dělení článku

Nadpis H4

Je určen pro nejnižší úrovně dělení článku.

Blokový text

Blokový text je základním stavebním kamenem článku. Tento typ sekce se vytvoří vždy, když klávesou Enter vytvořím novou sekci. Text mohu formátovat: tučný, s kurzívou, s hypertextovým odkazem a další (viz nástroje u této sekce).

Obrázek

Obrázek přidám jako sekci Obrázek. Obrázek je možné zvětšovat a zmenšovat tažením za body na stranách a v rozích. Zvětšováním obrázek ztrácí kvalitu rozlišení.

Úvodní obrázek článku

Obrázek, který se zobrazuje vedle interaktivního obsahu, se vkládá dole pod editací článku. Je zde sekce “Úvodní obrázek v detailu”.

Seznam odrážek

Odrážky vytvářím v sekci nazvané Seznam. Odrážka se vytvoří také automaticky, pokud na začátku řádku použiji pomlčku (spojovník).

  • odrážka
  • odrážka
  • odrážka dlouhá na dva řádky, kde je hodně textu přes dva řádky odrážka dlouhá na dva řádky, kde je hodně textu přes dva řádky

Číslovaný seznam

Číslovaný seznam je varianta sekce Seznam. Po jejím zvolení můžu v nástrojích sekce vybrat možnost číslovaného seznamu.

  1. bod
  2. bod
  3. dlouhý bod přes dvě řádky, kde je hodně textu přes dva řádky dlouhý bod přes dvě řádky, kde je hodně textu přes dva řádky

Tabulka

Tabulku můžu vytvořit přímo v editoru článku, nebo ji vložit z externího zdroje. Tabulka má barevnost podle toho, jak byla navržena v grafickém návrhu webu.

Mezi buňkami tabulky je nejlépe se pohybovat kurzorem myši nebo šipkami na klávesnici.

a1b1c1
a2b2c2
a3b3c3
a4b4c4

Citace

Citaci (zvýrazněný text) vytvořím jako sekci Citace. Pokud chci použít uvozovky, napíšu je manuálně. Pod citaci můžu uvést zdroj citace (např. jméno)

“Behaim EAF is the best”

Alois Jirásek

Video

Tlačítko interní

Pokud chci použít tlačítko odkazující na stránku tohoto webu, v nastavení tlačítka vyhledám název dané stránky a poté ji kliknutím vyberu. Nastavení “Otevírat v nové záložce” nechám neaktivní.

Tlačítko externí

Pokud chci tlačítkem odkazovat mimo web, aktivuji nastavení “Otevírat v nové záložce” a do pole pro adresu zadám požadovanou URL.

Rubriky

Příspěvky můžu řadit do rubrik, ve kterých mohou návštěvníci webu filtrovat. Najdete je v pravém sloupci editoru (sekce Categories). Základní rubriky podle záměru při tvorbě webu jsou vytvořené. Můžete je mazat i vytvářet nové, ale doporučujeme držet se střídmého počtu.

Štítky

Štítky v případě tohoto webu nejsou relevantní. Jejich funkci zastupují rubriky.

Náhledový obrázek

Náhledový obrázek článku vybírám v pravém sloupci editoru. Obrázek se objeví jednak v náhledu článku v archivu příspěvků, jednak jako úvodní obrázek v detailu článku.

Stručný výpis příspěvku

Stručný výpis příspěvku je text, který se zobrazuje v náhledové dlaždici článku v archivu článků a ve slideru na hlavní stránce.

Autor článku

Pokud chcete uvést autora článku, vyplňte jeho fotografii a jméno. Fotografie se velikostí přizpůsobí kruhovému prostoru v náhledové dlaždici. Pokud fotografii nevyplníte, bude uvedeno pouze jméno a v náhledové dlaždici nevznikne volný prostor místo fotky.